Parterapi

Hvorfor kan vi som par have godt af parterapi?

Du ved det nok – det at danne par handler ikke kun om et usynligt bånd til et andet menneske. Det kræver at der er følelser tilstede, en åben kommunikation – og accept af det menneske, som vi tilbringer vores hverdag sammen med, og åbner os op overfor. For det er ikke nødvendigvis nemt for alle mennesker at blotte sig selv og sine inderste tanker og følelser – og netop derfor er det vigtigt at åben og respektfuld kommunikation kan praktiseres i parforholdet.

Men vi er mennesker med en baggrund, som spiller ind i vores kommunikation eller mangel på samme - og det er her konflikterne, eller det vi oplever som konflikter, stammer fra.

I starten er forholdet som oftest fuld af lyst, begær og fascination af det nye, vidunderlige menneske, som nu er blevet en del af vores liv. Blodet bobler og hjertet springer slag over – en forelskelse har ramt os, og det er den dejligste følelse. Men kærlighed gør også blind, og midt i forelskelsesfasen opdager vi derfor ikke hinandens forskelligheder. Men lige så stille begynder hormonerne at falde til ro, og virkeligheden viser sig. Og det er her, at de to individer som har valgt at danne par, for alvor skal lære at leve sammen. Hver især har vi nemlig vores egne opfattelser og holdninger, hver vores verdenstilblivelse og verdensbilleder og vores egen måde at leve på. Kompromiser er derfor ofte nødvendige for at få en god hverdag til at fungere, og når forelskelsen har lagt sig, handler det derfor om at arbejde sammen om at skabe et meningsfuldt og lykkeligt liv. På trods af forskelligheder og modsatte holdninger til livet.

Men der findes også andet end forskelligheder i parforhold. Ofte er der nemlig også mange ting vi er enige om – og det er også en af grundene til, at I måske er de rette for hinanden. Men forskellighederne er også vigtige, for de skubber til vores eget verdensbillede, og det kan være sundt. Bliver det en udfordring, vil nogle kunne finde en god løsning og selv arbejde og komunikere sig frem mod det mål, som er bedst for jer som par. Men sådan er det ikke for alle. Andre kan have sværere ved at løse de problemer der måtte dukke op – og de kan ikke undgå at vise sig, for mennesker vil altid blive uenige, for ingen er ens. Og heldigvis for det.

 

Hvorfor opstår der konflikter i parforholdet?

Helt grundlæggende vil par opleve konflikter grundet manglende kommunikation, refleksion over hinandens holdninger og opfattelser – og fordi vi glemmer at lytte. Pludselig står der to individer overfor hinanden, der ikke kan forstå den andens virkelighed. I har hver især en verdenstilblivelse som er blevet formet ud fra jeres barndom, tidligere forhold og mange andre scenarier i jeres liv. Men hvilken virkelighed er den rigtige? Og er der overhovedet nogle af dem, der mere rigtig end den anden? Nej – for vi er alle forskellige.

 

Hvordan kan konflikterne løses?

I står måske nu og føler, at jeres virkelighed er den rigtige – og for dig er den det måske også. Men faktum er, at din partner har en anden opfattelse, og skal I fungere som par, er det vigtigt at I prøver at forklare jeres personlige virkelighed på en assertiv måde. Lytte til hinanden, prøv at forstå, og reflektér over det din partner siger, så jeres samspil bliver stærkere og I undgår at vokse fra hinanden. For kan man egentlig tillade sig at modsige sig en andens virkelighed? Man kan være uenige, men er det ikke noget helt andet?

 

"Når du accepterer, at hvert menneske har sin egen måde at opfatte verdenen på og at denne måde har lige så meget "ret" som din, har du taget det første vigtige skridt til at kommunikere endnu mere effektivt."

 

Parterapi hos Change your life

Har I et fælles ønske om at gå i parterapi, og vælger at I bruge mig som jeres terapeut, vil sessionerne komme til at handle om den måde i kommunikere og skaber kontakt på. I skal med mig som guide og underviser lære en helt unik måde at tale med hinanden på - i skal lære at kommunikere på Imago måden.

Imago terapi handler om at genskabe relationen mellem dig og din partener (når der er konflikter i et parforhold er relationen brudt) Realtioner genskabes bl.a. gennem lyttende dialog. Derfor er Imago en terapiform hvor I skal lære at lytte til hinanden.
Det kan være en svær disiplin, men det ved I jo godt - det er derfor I/du har fundet siden her. Derfor findes der i Imago en "færdigsyet" dialogform, som hvis i følger den, så genskabes den kontakt og det nærvær, der er nødvendig for at i kan løse de problemer I står i.

Imago terapi er derfor ikke en terapi form hvor terapeuten taler med jer, men hvor I taler med hinanden. Terapeuten sidder på sidelinjen og hjælper jer med dialogen. 
Når I gennem sessionerne har lært denne særlige Imago dialogform vil I fremover kunne løse jeres egne uenigheder/konflikter på en ny måde end i gjore før. Man kan sige at I går fra at leve i et ubevidst relationsbrudt forhold til at leve i et bevidst voksent relationsforhold. 
Imago metoden er en måde at leve i et forhold på. 

Hvis I nu tænker og føler, at Imago parterapi kunne være en god mulighed for at udvikle jer, skal I være hjertelig velkommen hos mig. Det vil glæde mig at være medundersøger af jeres virkelighed, og være katalysator for jeres udvikling som par og individer. Jeg sætter en stor ære i at arbejde som parterapeut i Odense, og glæder mig til at møde jer – uanset hvilke udfordringer og spørgsmål I måtte komme med.

Uddannet par - og familieterpeut og Intergral sexolog ved HEG instituttet  
Uddannet Imago terapeut ved Dansk Imago center

 

Parterapi Odense

   

Change your life
v/ Bjarne Dam Larsen
Paarupvej 15
5210 Odense V
telefon 53 500 588     Online Booking

Autoriseret sundhedsperson ID: 06V35

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk