Fødselsmetoden

Ordet metode er måske ikke den rigtige beskrivelse af, hvad Mindful Birth går ud på.

Mange tidligere deltagere har efterfølgende kaldt Mindful Birth for en måde at være i verden på. "Denne måde at være i verden på" er enkel, og den er allerede indbygget i dig.

Du indeholder fra naturens hånd alt det, du skal vide, for at føde. Mindful Birth giver denne glemte viden tilbage til dig og din partner gennem let forståelig teori om den naturlige fødsel, og I præsenteres for praktiske øvelser og anvisninger. 

Grundfilosofien i Mindful Birth er, at naturlige fødsler ikke er noget, som kan eller skal kontrolleres, og dog, så er der to ting som du bevidst kan have "kontrol" over; din vejrtrækning og dine tanker.

Disse to (tanker og vejrtrækning) har stor indvirkning på hinanden og på den måde, som du føder på. Viden, som har været kendt og beskrevet helt tilbage til de gamle græske filosoffer. 

Vi lever idag i en moderne verden, hvor kontrol over vores indre og ydre verden, er blevet vigtig for mange. Denne kontrol sætter vores bevidste og ubevidste sind i konstant beredskab af indre frygt, og håndteringen af denne indre frygt, er den, der gør forskellen på, om en fødsel bliver naturlig, rolig og fredfyldt eller ej.  

Det er ingen hemmelighed, at Mindful Birth er inspireret af metoden hypnobirthing (fødselshypnose) og andre veldokumenterede fødselsanvisninger. Gammelt vin på nye flasker vil nogen måske sige, men flasken er ny, og den er støbt i en skabelon der passer til nutiden. Indholdet er glemt viden om fødsler og hvad indre ro gennem accept af virkeligheden gør ved fødslen af dit/jeres barn.

Fysisk fødselsforberedelse

Udover det mentale arbejde under fødslen, så kommer vi jo ikke uden om, at fødsler er ligmed bevægelse og sammentrækninger.

Også her ligger mental forberedelse grundlaget for, hvordan du vil opleve sammentrækningerne i dit underliv og livmoder.

Derfor undervises du/I også i vejrtrækningsøvelser, samt naturlige lindrende massageformer/øvelser og fødestillinger. For selv om en Mindful birth fødsel handler om, at opholde sig i dét, vi kalder ro/hvile systemet, så handler naturlige fødsler ikke mindst om, at være med kroppen og ikke imod den. 

Som du sikkert har forstået, så er Mindful Birth for den kommende mor, men i højgrad også for den kommende far eller fødselshjælper, som får håndgribelige redskaber med sig, så han/hun kan være støttende og hjælpe til under fødslen. 

Du kan læse meget mere om Mindful Birth metoden i bogen; Mindful Birth - den glemte viden om fødsler, skrevet af stifteren psykoterapeut MPF Bjarne Dam Larsen. Du finder bogen på saxo HER eller du kan tilmelde dig online kurset HER

   

Change your life
v/ Bjarne Dam Larsen
Paarupvej 15
5210 Odense V
telefon 53 500 588     Online Booking

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk