Metamedicin/sundhed

Her kan du læse lidt om min grundtilgang, filosofi (udover den eksistentielle) som jeg ser verden igennem. Den Metamedicinske og sundheds forståelse af kroppen, sindet og sjælen ligger stort set til grund for de behandlings former jeg benytter mig af. Metamedicin/sundhed er ikke en religion, eller mirakel løsningen på sygdom, men en årsag/reaktion forståelse, som giver stor mening for mig at arbejde ud fra.

Metamedicin, Metasundhed, New medicin, Open medicin, Energi medicin, alle retninger som beskriver en "ny" måde at betragte sygdom på. Et andet tankesæt der betragter kroppen som intelligent, og at sygdom er kroppens naturlige måde, at heale på efter en ydre eller indre påvirkning.
Hvis vi har et problem i den fysiske verden (vores omgivelser) prøver vores krop, at reagere på en biologisk fornuftig måde på det der sker. 

Man kan sige, at kroppen prøver, at løse et psykologisk problem (vores opfattelse af det fysiske) på en biologisk måde. Det er denne reaktion vi med Metamedicin/sundhed hjælper med, at finde årsagen til, altså den bagved liggende konflikt.

Metamedicin/sundhed er Ikke en behandlingsform

Metamedicin/sundhed er derfor ikke en ny terapi form eller behandlings metode, men der imod en forståelse af sygdom som kroppens biologiske reaktion på omverdens påvirkning. Ideen med metamedicin/sundhed er, at finde linket mellem en fysisk tilstand ("sygdom") og en følelsesmæssig konflikt. Hertil bruges viden om de forskellige organers "tilhørsforhold" til forskellige følelsesmæssige tilstande.

Metamedicin/sundhed bygger på naturlove, som giver logiske forklaringer på kroppens biologiske adfærd. Kroppen med dens celler forsøger hele tiden at hjælpe os ved at tilpasse sine biologiske programmer til de situationer, vi står i. Kroppen skelner ikke mellem konkrete/praktiske problemer og følelsesmæssige problemer. Det gør metamedicin til gengæld - den hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi. Eller omvendt cellebiologi/reaktioner til de bagved læggende tanker og følelser.
Metamedicin ser ikke mennesket som adskilt i sind, krop og sjæl, men som en samlet organisme af sind, krop, sjæl og miljø, et holistisk syn.

Metamedicin/sundhed udelukker heller ikke andre behandlingsformer. Men integrerer der imod alle område indenfor traditionel, komplementær og alternativ medicin. Grundtanken er at forstå den biologiske proces og vælge terapier og behandlinger, der STØTTER den naturlige helbredelse.

Bag denne viden ligger forskning som blev startet af Dr. Ryke Geerd Hamer. I dag findes der en Verdens omspændende organisation bestående af læger, terapeuter og forskere fra hele verden.
IMMA - The International Meta-Medicine Association 

Metamedicin og sundhed

   

Change your life
v/ Bjarne Dam Larsen
Paarupvej 15
5210 Odense V
telefon 53 500 588     Online Booking

Autoriseret sundhedsperson ID: 06V35

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk